Boekherstel (cursuscode: BH-01-18), 3 plaatsen vrij

Start: dinsdagavond 09 januari 2018

In deze nieuwe cursus leert u op een verantwoorde en behoudende manier uw eigen boeken herstellen.
Banden die stuk zijn, ruggen die los laten, loszittende bladen en naaiwerk enz.
In eerste instatntie gaat het alleen om boeken met linnen en papieren banden.
Ieder deelnemer neemt zijn eigen boeken mee waarvan de schade wordt bepaald.
Alle boeken met de bijbehorende schade en behandeling worden met de hele groep besproken.

De eigen boeken worden in de les op een verantwoorde en behoudende wijze hersteld.
Er wordt zoveel mogelijk informatie gedeeld waardoor de groep van elkaars boeken leert.

Voor deze cursus moeten deelnemers minstens de basiscursus hebben gedaan.

datum:   start dinsdag 09 januari 2018, 10 lessen
tijd:   19.45-22.00 uur
kosten:   € 325,- incl koffie/thee, basismaterialen
aantal deelnemers:   minimaal vier, maximaal zes
locatie:   boekbinderij Wilgenkamp
docent:   Marja Wilgenkamp