Auteur: Marja

Teach the teachers, Paul Johnson, 2016

Boekbinderij Wilgenkamp organiseert een inspirerende workshop Pop-up boeken maken op maandag 26 september 2016 in samenwerking met Kunstencentrum De Blauwe Schuit in Hoorn. Een Teach de Teachers workshop door Paul Johnson, pop-up specialist uit de UK. Paul heeft speciaal voor leerkrachten v/h basisonderwijs al jarenlang pop-ups ontwikkeld die je heel eenvoudig met

Meer - More ➔

Suzanne Schmollgruber

Suzanne Schmollgruber was de schooldirecteur van het Centro del Bel Libro Ascona (CBL). Suzanne Schmollgruber volgde van 1988 tot 1992 een opleiding tot handboekbinder in Lausanne en Sion. In 1992/1993 volgde zij een jaar lang een vervolgopleiding aan het CBL onder leiding van Edwin Heim. Tussen 1994 en 2007 vervolgde

Meer - More ➔

Veronika Schäpers

Veronika Schäpers is zonder twijfel een van de meest bekwame protagonisten onder de hedendaagse boekkunstenaars. In haar werk verdwijnen grenzen; haar uitgewerkte tekstarrangementen zijn geen eenvoudige geïllustreerde of typografische boeken, maar kunnen in plaats daarvan het best worden gekarakteriseerd als visuele composities. Deze gaan vergezeld van een verbazingwekkend scala aan

Meer - More ➔

Veronika Schäpers

Veronika Schäpers is without question one of the most skillful protagonists among today’s book artists. In her work, boundaries disappear; her elaborate text arrangements are neither simply illustrated nor typographic books, but instead are best characterized as visual compositions. These are accompanied by an astonishing range of bindings, including the traditional

Meer - More ➔

Sarah Burgess

Sarah Burgess is sinds 20 jaar bezig met papier, drukwerk en boeken. Ze heeft lesgegeven en geëxposeerd in Noord-Amerika en Europa en houdt ervan haar kennis en liefde voor papierkunst te delen. Ze studeerde Printmaking in Canada waar ze haar BA haalde. Daarna heeft ze een opleiding Illustratie gedaan in San

Meer - More ➔

Sarah Burgess

Sara Burgess has worked with paper, printing and books arts for over 20 years. She has taught and exhibited in North America and Europe and enjoys sharing her knowledge and love of paper art. Sara studied printmaking in Canada where she earned her BA and then studied Illustration in San

Meer - More ➔

Jan Peter Zimmerlich

Jan-Peter Zimmerlich is sinds 20 jaar boekbinder, maakt simpele traditionele bindingen maar ook waardevolle exclusieve objecten. Hij noemt zichzelf liever ’technical engineer’ dan ‘book artist’. Hij is steeds bezig met het onderzoek naar traditionele bindwijzen en probeert daar nieuwe oplossingen voor te vinden. Daardoor ontwikkeld hij bindingen en materialen met als

Meer - More ➔

Jan Peter Zimmerlich

Jan-Peter Zimmerlich manages his own bookbinding workshop since 20 years and emphasizes the broad spectrum between simple traditional works and valuable exclusive objects. He prefers to call himself a “technical designer” rather than a “book artist”. Innovations are a constant challenge for him. He is constantly questioning traditional working manners.

Meer - More ➔

Dario Zeruto

Dario Zeruto is geboren in 1965 in Havana (Cuba) en woont in Barcelona. Als werktuigbouwkundige is hij steeds op zoek naar de vertaling van zijn dagelijkse werk in moderne kunst en design. Hij werkt met papier als expressiemiddel waarbij de boekvorm het uitgangspunt is. Hij maakt zelfstandige objecten, kleine oplagen

Meer - More ➔

Dario Zeruto

Dario Zeruto, Havana (Cuba) in 1965. I live in Barcelona, Spain. Being a mechanical engineer by profession I may still struggle with conceptualizing what I do within the parameters of contemporary art and design. I work with paper as an expressive medium, taking about the book object as fundamental reference

Meer - More ➔

Kylin Lee

Kylin Lee Achermann is een van oorsprong Amerikaanse boekbindster die nu in Zwitserland woont. Haar werk concentreert zich op het maken van moderne boekbanden waarbij de  materialen en technieken het uitganspunt zijn voor het ontwerp. Op deze wijze vervaardigd zij prachtige en functionele (boek)objecten. Na haar examen van de kunstacademie, afdeling

Meer - More ➔

Kylin Lee

Kylin Lee Achermann is an American born hand bookbinder and craftsperson. Her work focuses on contemporary bookbinding and using those materials and techniques as a launching point for the design and creation of a variety of beautiful and functional objects. After earning a Bachelor of Arts degree in Photography and Cognitive

Meer - More ➔

Daniel E. Kelm

Daniel E. Kelm is als boekbinder bekend om zijn innovatieve bindingen en daarnaast ook vanwege zijn traditionele bindwerk. In zijn werk combineert hij zijn wetenschappelijke achtergrond en zijn artistieke kant waarbij alchemie een terugkerend thema is in zijn werk. Hij is opgeleid tot scheikundige en heeft lesgegeven aan de Universiteit van

Meer - More ➔

Hedi Kyle

Hedi Kyle heeft enorme invloed gehad op de ontwikkeling van het moderne boekbinden sinds eind 1970. Vanuit haar werk als boekconservator heeft zij veel innovatieve en onconventionele methoden ontwikkeld voor boekontwerpen, maakprosessen en een andere kijk op de ‘architectuur’ van het boek. Haar enorme kennis van historische boekstructuren is zichtbaar in

Meer - More ➔

Hedi Kyle

Hedi Kyle had a big influence in the developping of contemporary bookbinding since end 1970’s. As bookconservator she developped a lot of innovative and onconventional structures for designing, fabricating and a different way in looking to books as a piece of ‘architecture’. Her extensive knowledge of historical bookstructures is visible in

Meer - More ➔

Nadine Werner

Nadine Werner heeft haar opleiding boekbinden gevolgd in Hamburg. Haar verdere opleiding tot ontwerper heeft ze gevolgd aan de Craft Academy for Design in Kassel. Bij verschillende boekbinders in Nieuw Zeeland heeft zij ervaring opgedaan, zich verder ontwikkeld en in 2005 is zij begonnen als zelfstandig boek- en papier ontwerper. Haar

Meer - More ➔

Nadine Werner

Nadine Werner did her apprenticeship in bookbinding in Hamburg and a further education as a handicraft designer at the Craft Academy for Design in Kassel. After working with various bookbinders in New Zealand she opened her own workshop in 2005 as a free-lance book and paper designer. Her fields of expertise are adhesive-free bindings, book

Meer - More ➔

Paul Johnson

Paul Johnson is internationaal bekend door zijn baanbrekende werk in het ontwikkelen van book arts. Hij is auteur van meer dan vijftien boeken waaronder ‘A book of One’s own’, ‘Literacy Through the Book Arts’ en’Pictures and Words Together’. Onlangs heeft hij workshops gegeven in Zweden, Zuid-Korea en Thailand. Daarnaast geeft hij

Meer - More ➔