NIEUWSBRIEF III-2018/ NEWSLETTER III-2018

Beste lezers, dear readers,

Alweer november en daarmee de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
November already so this is the last newsletter of this year.

Note: The problems we have with our English website are almost solved.
Within a week we have a renovated website which will be completely ready for the contemporary requirements.
The looks stay the same but under the bonnet it is totaly new, both the English and Dutch website.

Nieuwsbrief in verband met de nieuwe Privacy Regelgeving.

In het kader van deze nieuwe privacy wetgeving ontvangt u deze nieuwsbrief die alleen tot doel heeft u over dit onderwerp te informeren.

De nieuwsbrief die op deze gaat volgen gaat gewoon weer over alles waar we allemaal gepassioneerd over zijn of waarvoor we warme belangstelling hebben: boeken en boekbinden.

NIEUWSBRIEF II-2018/ NEWSLETTER II-2018


Eerst een terugblik op het eerste half jaar van 2018.
First looking back at the first part of 2018.

NOTE: we have some problems with our website, it needs an update.
The information on the Dutch part of the site is ok, the English part has some problems.
Our website master is working on that but it might take some time before everything works properly.
If you have any questions about the agenda or things you read on the website: don't hesitate to contact us.

NIEUWSBRIEF I/ NEWSLETTER I-2018

Een jaar met nieuwe kansen om je kennis en kunde bij te werken, aan te scherpen en te vergroten...
Onder vakgenoten, professioneel dan wel amateur en altijd in een goede sfeer.
We hebben mooie en interessante workshops en masterclasses op het programma staan en hopen je in een van deze lessen te mogen begroeten.

We hebben twee nieuwe workshops in mei toegevoegd en twee fantastische workshops die herhaald worden in het najaar.

Another year with new opportunities to broaden your knowledge, to sharpen and enlarge your skills.
You will be among colleagues, always in a good ambiance.
We offer nice workshops and masterclasses in our programme and we hope to welcome you in one of these classes.

We've added two new workshops in May and two returning ones in Autumn.

 
 

© Marja Wilgenkamp 2018