Nieuwsbrief in verband met de nieuwe Privacy Regelgeving.

In het kader van deze nieuwe privacy wetgeving ontvangt u deze nieuwsbrief die alleen tot doel heeft u over dit onderwerp te informeren.

De nieuwsbrief die op deze gaat volgen gaat gewoon weer over alles waar we allemaal gepassioneerd over zijn of waarvoor we warme belangstelling hebben: boeken en boekbinden.

 
 

© Marja Wilgenkamp 2018