NIEUWSBRIEF III-2018/ NEWSLETTER III-2018

Beste lezers, dear readers,

Alweer november en daarmee de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
November already so this is the last newsletter of this year.

Note: The problems we have with our English website are almost solved.
Within a week we have a renovated website which will be completely ready for the contemporary requirements.
The looks stay the same but under the bonnet it is totaly new, both the English and Dutch website.

----------------------------------------------------

Actueel nieuws/ Actual news

Op zaterdag 10 en zondag 11 november 2018 wordt de Boekkunstbeurs in Leiden weer gehouden, een inmiddels internationaal bekende beurs voor alle
boek, letterpress en calligrafie liefhebbers.
De beurs is zaterdag van 10.00-17.00 uur en zondag van 11.00-17.00 uur.
Locatie: Pieterskerk, Leiden
Toegang: € 6,-

U kunt ons vinden op stand nr. 86

Saturday 10 and Sunday 11 November 2018 is the bookfair in Leiden, by now an international renowned fair for
all book, letterpress and calligraphy lovers.

The fair is Saturday from 10.00-17.00h and Sunday from 11.00-17.00h
Location: Pieterskerk, Leiden
Entrance: € 6,-

You can find us on stand nr. 86

----------------------------------------------------

Beursnoviteit:

In overleg met Karli Frigge mogen wij haar originele marmerpapier exclusief voor haar op de beurs verkopen.

Geschiedenis marmerwerkplaats Karli Frigge (tekst door Karli Frigge)                                          
"Ongeveer 60 jaar geleden leerde ik boekbinden en marmeren.
Ik wilde zo graag een eigen werkplaats.
Ik woonde bij mijn ouders in een schoolgebouw en daar was een hele grote zolder waar nooit iemand kwam.
Ik spande drooglijnen en zette mijn marmerbak onder een dakraam op schragen. Ik was jong en eigenlijk nooit moe.
Al die trappen op- en aflopen met emmers water en papier deden me niets. Een kachel was er ook niet.
Er was ruimte en licht en ik was verliefd op het marmeren: die kleuren, die vloeibaarheid, het verloop van die tinten.
Soms had ik een detail gevangen op papier, hing dat op met een knijper, wilde het herhalen, groter maken, beter, scherper en liefst heel veel vellen vol: eigenlijk kwam er geen einde aan die verlangens. Het was verslavend!!
Veel mensen herkennen dit, ik weet het, ik ben niet de enige die gefascineerd over die marmerbak gebogen kan staan.

Na jaren verhuisde ik de werkplaats naar een leeg fabriekspandje met een droogcapaciteit van 100 vel.
De kwaliteit van het marmeren nam sterk toe nadat ik het groot kon aanpakken en alle dagen van vroeg tot laat kon zien wat er gebeurde in die bak.
En ging begrijpen waarom.
Toen werd het mogelijk om partijen van dezelfde papieren te maken zonder schommelingen of malligheid.
Zo kon het gebeuren dat ik een afzetgebied voor mijn werk moest creëren.

De eerste monsterkaart met partijen marmerpapier verscheen in 1979 of 1980, dat weet ik niet precies meer, en alle afwijkende losse vellen bracht ik naar de beurs.
Eerst stond ik in Amsterdam bij de Drukkers in de Marge (toen nog in Artis) en later op de boekbindbeurzen in Leiden, Antwerpen en Keulen.
Op de beurs kon iedereen precies dat ene vel met die speciale tint zoeken die hij of zij nodig had. De zorgvuldigheid waarmee mensen dat deden was heel motiverend voor mij.

In 2000 moest ik stoppen met marmeren en nu boetseer ik gezichten, maar er ligt nog veel voorraad in dit huis.
Toen Marja Wilgenkamp aanbood om die marmers naar de beurs te brengen was dat een prima plan.
We beginnen met een stapel Turkse marmers.
Turks worden alle marmers genoemd die een patroon van druppels hebben. Het is een oud patroon, waarschijnlijk de oudste van allemaal.
De stapel die Marja naar de beurs brengt bevat alle kleuren. Ieder vel heeft druppeltjes in een paar nuances van dezelfde kleur en fijne aders in een afwijkende tint.
Bovendien hebben veel van deze vellen tygeroogjes; druppels met een donkere kern.
Dat detail zie je zelden en ik weet dat verzamelaars daar blij van worden.
Nou, u misschien ook."

Fair Novelty

In consultation with Karli Frigge we offer her original marbled papers exclusively on the fair for her.

History of marbling workshop Karli Frigge( text by Karli Frigge)
'About 60 years ago I have learned how to bind and to make marbled papers.
I wanted to have my own workspace so badly.
I lived with my parents in a school building with a very big attic that nobody ever entered.

I hung up lines to be able to dry the papers, put my marbling tray on supports under a window in the roof and started. I was young and never tired.
I didn't mind walking up and down those stairs with buckets of water and paper and the fact that there was no heating.
There was space and light and I fell in love with making marbled papers: the colours, the fluidity, the gradients in colours.
Sometimes I caught a detail on paper, put it on the line with clips, wanted to repeat it, make it bigger, better, sharper and most of all: make a lot of sheets.
Actually there was no end to this desire. It was addictive!!
A lot of people will recognise this, I know, I am not the only one that is fascinated by what happens in that marbling tray.

After years I moved the workspace to a place into an empty factory building with the capacity to dry 100 sheets.
The quality of the marbling increased after I could expand and could observe from morning to evening what was going on in that marbling tray.
And started to understand why.
When I reached that point I was able to make a bigger number of the same papers without fluctuations or silly things.
And then I had to create a market for my work.

The first sample book with numbers of marbled papers appeared in 1970 or 1980, I don't remember anymore. All the deviant sheets I brought to the fair.
The first time I had a stand in Amsterdam at the Letterpress fair by Drukwerk in de Marge (back then in Artis Zoo) and later on the fairs in Leiden, Antwerp and Cologne.
On these fairs everybody could find that particular sheet they where looking for. The carefulness of the people who were looking for that special paper was very motivating for me.

In 2000 I had to stop making marbled papers and now I am modelling faces, but I still have a lot of papers in stock.
When Marja Wilgenkamp offered to bring these marbles to the fair and sell them for me, that was a good plan.
We start with a pile of Turkish marbles.
All marbled papers with a pattern of drops are called Turkish marbles. It is an old pattern, probably the eldest of all.
The pile Marja is bringing to the fair has all colours. Every sheet has drops in a few nuances of the same colour and small veins in a deviant colour.
A lot of the sheets also have Tiger's eyes; drops with a dark core.
This is a detail you rarely see and I know that collectors are very happy with that.
Well, perhaps you are too!'

----------------------------------------------------

Een terugblik op wat er is gebeurd/ A review on what has passed

Workshops voor basisschool docenten

Dit nieuwe cursusseizoen startte voor de 4e keer met twee uitverkochte workshops van 3 uur aan docenten van het basisonderwijs in de regio West-Friesland.
Dit alles in samenwerking met de Blauwe Schuit, het centrum voor kunst, cultuur en creativiteit in West-friesland die ook de cultuur-educatie
voor het onderwijs in de regio onder haar hoede heeft.
Deze keer hebben de deelnemers eerst door het hele gebouw allerlei structuren lopen rubben. Zie foto's.
Daarna werd alles ingekleurd en gedroogd.
Per deelnemer zijn zo meerdere vellen papier bewerkt en daar zijn drie eenvoudige boekvormen mee gemaakt.
Een van de boekjes was een versimpelde vorm van Hedi Kyle's Crown book.
Hieronder wat sfeerbeelden.

 

Workshops for primary school teachers

The new season has started for the fourth time with two sold out workshops of 3 hours for teachers of primary schools in our region.
This all in collaboration with the Blauwe Schuit, the center for Art, Culture and creativity in this region. They organise the culture education for schools here.

This time we've sent the teachers into the building with sheets of paper to find structures they could rub.
After painting these rubbings we dried the sheets.

Each participant painted a few sheets of paper this way and made three simplified booklets with them.
One of them was a simplified version of Hedi Kyle's Crown book.

Above some pictures of the workshop.

----------------------------------------------------

Masterclass Woven Structures

Eind september hadden we hier de masterclass Woven Structures, drie dagen werken onder leiding van Jan Peter Zimmerlich uit Zwitserland.
Deze masterclasses zijn steeds heel inspirerend met bevlogen gastdocenten die er een feest van maken voor elke deelnemer.
Jan Peter leerde ons een paar interessante bindwijzes met een benadering waar iedereen alle kanten mee uit kan.

De deelnemers zijn allen zeer tevreden huiswaarts gekeerd met de vraag wanneer hij terugkomt!
Dat zegt genoeg en daar wordt al weer aan gewerkt....


End of September we had the masterclass Woven Structures here, with our guest teacher Jan Peter Zimmerlich from Zwitserland.
These masterclasses are always so inspiring with enthusiastic teachers who make it into a party for every participant.
Jan Peter learned us a few interesting structures with an approach everybody can use in their own way.

All participants were very happy and asked when he will come back!
That says enough so we are working on that...

----------------------------------------------------

Masterclass Pop-up books

Weer een Pop-up masterclass met Paul Johnson, we krijgen er geen genoeg van!
Paul was hier om ons diverse nieuwe manieren te leren om pop-up books te maken en om met ons een House & Garden book te maken.
Iedereen heeft zijn eigen papier beschilderd of betekend waardoor elk boek een persoonlijke sfeer kreeg.
Het hele boek af te krijgen is niet gelukt omdat het veel werk is, dus de details zijn thuis verder afgemaakt.

De foto's hieronder laten de nog onafgemaakte pop-ups zien.

 

    

 

Another pop-up masterclass with Paul Johnson, we can't get enough of it!!
Paul was here again to teach us new tricks about making pop-up books and to show us how to make a House & Garden book.
We painted and drew our own papers again so every house has his own signature.

It was a lot of work doing the decoration and making the structure so the works were not completey finished.
The finishing touches were made at home.

The pictures above are of the unfinished pop-ups.

----------------------------------------------------

Bedankt voor het lezen en graag tot ziens op de beurs in Leiden!

Thanks for reading and hope to see you at the fair in Leiden!

Marja

 
 

© Marja Wilgenkamp 2018