SKOR Codex

iGer.nl
Version

 

De SKOR Codex is een gedrukt boek dat in het jaar 2012 naar verschillende plaatsen op aarde zal worden gestuurd.

Ingebonden door boekbinderij Wilgenkamp in opdracht van La Société Anonyme.

De SKOR Codex is een gedrukt boek dat in het jaar 2012 naar verschillende plaatsen op aarde zal worden gestuurd. Het bevat binair gecodeerde beeld- en geluidsbestanden die zijn geselecteerd om de diversiteit van het leven en de cultuur van de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) weer te geven, en is bedoeld voor elke intelligente aardse levensvorm, of voor toekomstige mensen, die het zouden kunnen vinden. De bestanden zijn beschermd tegen bitrot, softwarebederf en hardwarefalen via een transformatie van magnetische overgangen op een schijf naar inkt op papier, veilig voor eeuwen. Instructies in een symbolische taal verklaren de oorsprong van het boek en geven aan hoe de inhoud moet worden gedecodeerd. La Société Anonyme merkte op dat “het pakket alleen zal worden aangetroffen en het boek alleen zal worden gedecodeerd als er in de verre toekomst geavanceerde beschavingen op aarde zullen zijn. Maar de lancering van deze ‘fles’ in de kosmische ‘oceaan’ zegt iets zeer hoopvols over de kunst op deze planeet.” De plaat kan dan ook het beste worden gezien als een tijdcapsule en een statement, in plaats van een poging SKOR te bewaren voor toekomstige kunsthistorici. De SKOR Codex is een project van La Société Anonyme.

Voor het geval er toch iemand is, heeft La Société Anonyme haar goedkeuring gegeven aan de plaatsing van 8 boeken op 8 locaties op aarde. Het boek, genaamd De SKOR Codex is donderdag (12 juli 2012) geplaatst aan boord van de eerste van acht locaties waar het portret van de diversiteit van leven en cultuur van de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) zal worden geplaatst. Het 1156 gram wegende boek bevat groeten van de SKOR-medewerkers in 4 talen, voorbeelden van kunstwerken van verschillende kunstenaars en tijdperken, en veldopnames van het SKOR-terrein. De Codex bevat binaire informatie die een geavanceerde technologische beschaving zou kunnen omzetten in schema’s, afbeeldingen en geluiden, waaronder een boodschap van SKOR-directeur Tati Freeke-Suwarganda.

De boodschappen in de plaat zijn ontworpen om mogelijk te kunnen worden ontcijferd door toekomstige beschavingen die het boek over honderden jaren zouden kunnen tegenkomen, vandaar de integratie van enkele foto’s van 21e eeuwse SKOR. “Het boek zal alleen worden aangetroffen en ontcijferd als er geavanceerde beschavingen op aarde zijn,” zei La Société Anonyme. “Maar, zoals de mooie boodschap van directeur Tati Freeke-Suwarganda en webcurator Annet Dekker aangeven,” voegde Société Anonyme eraan toe, “de lancering van deze ‘fles’ in de kosmische ‘oceaan’ zegt iets heel hoopvols over kunst.”

La Société Anonyme koos het medium boek als een manier om het portret te bewaren omdat het veel meer informatie kan dragen in dezelfde ruimte dan bijvoorbeeld een gegraveerde steen. Elk boek is gemaakt van zuurvrij papier, de katernen zijn genaaid op 4 banden van rameh, de rug is verstevigd met Japans papier en het boek is verpakt in een zuurvrije beschermhoes. Het bevat, in symbolische taal, informatie over hoe het boek moet worden gedecodeerd. Het boek begint met foto’s en schema’s in binaire vorm, waarop de SKOR-gebouwen, omgeving, artefacten, voorwerpen, kantoorruimten, en enige hint van de rijkdom van SKOR’s beschaving zijn afgebeeld.

Inbegrepen zijn schema’s over SKOR, haar locatie in Amsterdam, Nederland, foto’s van Ruysdaelkade 2, fietsen, een groot faxapparaat en bureaus. Daarna volgen gesproken begroetingen in 4 mensentalen, waaronder een gesproken boodschap van Annet Dekker, webcurator van SKOR. De SKOR Codex bevat vervolgens veldopnamen gemaakt aan de Ruysdaelkade 2. De selectie kunstwerken vertegenwoordigt de culturele diversiteit van SKOR. Het gehele boek telt 304 pagina’s.

Het boek zal waarschijnlijk meer dan duizend jaar overleven. Het is dus een boodschap aan de toekomst, een punt waarnaar in de boodschap van algemeen directeur Tati Freeke-Suwarganda wordt verwezen. Onder de leden van het bestuur van La Société Anonyme en anderen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van De SKOR Codex zijn Dušan Barok, Danny van der Kleij, Aymeric Mansoux, en Marloes de Valk, het boek is met de hand gebonden door binderij Wilgenkamp. Het boek is gemaakt in opdracht van SKOR, en geproduceerd door La Société Anonyme.

Het eerste boek zal worden gearchiveerd in het SKOR-archief dat wordt beheerd door de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. De andere boeken zullen worden ondergebracht op zeven verschillende locaties op de wereld.

Voor meer informatie: SKOR.nl of Societeanonyme.la